Angažovanje i sinergija svih relevantnih aktera, ključnih institucija i zainteresovanih strana od suštinskog su značaja za uspešnu realizaciju PEID projekta i očekivane rezultate. Glavni akter i korisnik projekta je Ministarstvo zaštite životne sredine, odnosno Odeljenje za upravljanje projektima u njegovom sklopu (DPM). Ključni partneri projekta, tj. njegovi korisnici su i lokalne vlasti, institucije i građani u gradovima u kojma će biti izgrađeni infrastrukturni projekti (deponije, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda) – Niš, Novi Sad, Leskovac i Šabac – a koji će biti sprovedeni upravo zahvaljujući PEID projektu.

PEID tim, koji će sarađivati sa nacionalnim i međunarodnim stručnjacima, je izabran, a na njegovom čelu su:

  1. Joe Capka, tim lider
  2. Dragana Vasić, koordinator projekta

U skladu sa postavljenim ciljevima i rezultatima PEID-a, ključni akteri i institucije uključeni u projekat su:

  • Predstavnici institucija i tela koji učestvuju i doprinose u sprovođenju projekta – Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, Delegacija EU u Srbiji, Agencija za zaštitu životne sredine, Stalna konferencija gradova i opština, različite nacionalne agencije i tela na svim nivoima – lokalnim, regionalnim i nacionalnim)
  • Privredna komora Srbije, regionalne razvojne agencije, ekološke organizacije, univerziteti, poslovna udruženja
  • Mediji
  • Opšta populacija