Većina projekata identifikovanih za realizaciju od strane PEID projekta, razvijena je kroz aktivnosti „Programa podrške infrastrukturnim projektima u oblasti životne sredine“ (EISP) u periodu 2014-2016. PEID će imati koristi od rada na projektima koji su već procenjeni i gde su informacije već prikupljene pomoću ovog  programa finansiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Glavni tekući projekti koji se odnose na unapređenje infrastrukture u oblasti životne sredine u Srbiji, a čiji se rezultati smatraju relevantnim za buduću koordinaciju sa PEID-om su sledeći:

  1. „Program podrške razvoju politika i ljudskih kapaciteta za razvoj zaštite životne sredine u Srbiji Faza II“ – EISP II koji treba da podrži Ministarstvo zaštite životne sredine u razvoju politika, programiranja i prioritetnih projekata u narednom periodu.
  2. „Projekat za pripremu postrojenja“ IPA – PPF6 i PPF7, koje finansira EU IPA, a koji će pripremiti projekte u oblasti životne sredine i u drugim sektorima.
  3. Projekat „Priprema za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji“ – ENVAP III koji se bavio nedostacima i potrebama u specifičnim sektorima i poboljšao veze u pregovorima o pristupanju EU i investicijama u povezanim projektima.
  4. Projekat „Dalja implementacija Nacionalne strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine“ koji treba da pomogne Srbiji u usklađivanju pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, kroz izgradnju institucionalnih kapaciteta i unapređenje infrastrukture u sektoru životne sredine. Višegodišnji investicioni i finansijski plan (MIFP), koji će se pripremiti kasnije, biće takođe relevantan za buduću koordinaciju aktivnosti u sklopu PEID projekta.