Državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Ivan Karić i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović, sastali su se danas sa ambasadorom Kraljevine Švedske u Srbiji Janom Lundinom.

Glavna tema sastanka bila je unapređenje saradnje u oblasti zaštite životne sredine. Razmatrani su mogući zajednički projekti usmereni na reformu Srbije u oblasti informacionih tehnologija i osnaživanju kapaciteta administracije, sa posebnim naglaskom na umrežavanje lokalnih samouprava u jedinstveni informacioni sistem zaštite životne sredine.

Kreljevina Švedska je značajan dugogodišnji i strateški partner Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji i jedan od najvećih donatora, naročito za oblast zaštite životne sredine.

Državni sekretar Ivan Karić i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović ovom prilikom izrazili su zahvalnost Kraljevini Švedskoj na dosadašnjoj saradnji, koja je od velikog značaja za našu zemlju.

Tekst i fotografija preuzeti sa internet stranice Ministarstva zaštite životne sredine.